Wyplatanie koszy wiklinowych GABA 2

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Z wielką przyjemnością informujemy, że przygotowujemy program popularyzacji plecionkarstwa w Polsce w oparciu o elementy strategii odpowiedzialności społecznej. Pomimo, iż należymy do małych firm, a CSR jest domeną wielkich korporacji podjęliśmy wyzwanie przygotowania i wdrożenia programu, który stanowi dla nas duże wyzwanie.

Chcemy, aby w przyszłości firma GABA 2 była postrzegana jako ta, która w czasie trudnej sytuacji rynkowej weszła w dialog z różnymi interesariuszami w celu popularyzacji plecionkarstwa jako formy zarobkowania i nie dopuściła do zaniku tej atrakcyjnej formy pracy, popularyzowała plecionkarstwo jako skuteczną formę terapii zajęciowej i coraz modniejszej formy spędzania czasu wolnego.
Pierwszym etapem było stworzenie platformy internetowej popularyzującej sztukę wyplatania. Na stronie Polska Wiklina dzielimy się naszą wiedzą i popularyzujemy najlepsze ośrodki plecionkarstwa w Polsce.

Tworzymy jednocześnie miejsce do dyskusji i wymiany informacji dla różnych podmiotów. Nasz przekaz kierujemy głównie do Warsztatów Terapii Zajęciowej, którym chcemy dostarczać egzotyczne materiały plecionkarskie, pomimo dużych trudności na światowych rynkach surowców plecionkarskich.

Obecnie dysponujemy największą biblioteką surowców i materiałów plecionkarskich w kraju, którą udostępniamy organizacjom popularyzującym plecionkarstwo i rzemiosło artystyczne.

Zapraszamy na stronę Polska Wiklina
Polska Wiklina