Kapelusze Panama na liście UNESCO

Czy wiecie, że … Wyplatanie kapeluszy Panama zostało wpisane na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości? Poniżej informacja o tym fakcie.

Wyplatanie kapeluszy słomkowych w Ekwadorze
Kraj(e) członkowskie: Ekwador

Wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości w 2012 r.

Kapelusze są wyplatane z włókien palmy toquilla, rosnącej na wybrzeżach Ekwadoru. Rolnicy uprawiający los toquillales zbierają włókna i poddają je obróbce. Oddzielają je od zielonej kory, gotują, by usunąć chlorofil i suszą w celu wybielenia, nad otwartym ogniem, paląc drewnem z dodatkiem siarki. Wytwórcy kapeluszy odbierają od nich tak przygotowany surowiec. Główka i rondo są wykonywane osobno. Zrobienie jednego kapelusza zajmuje od jednego dnia do ośmiu miesięcy, zależnie od jakości wyrobu. Na wybrzeżu Pile wykonuje się kapelusze o szczególnie wysokiej jakości. Ich produkcja wymaga specyficznych warunków klimatycznych i precyzji przy wyplataniu poszczególnych rządków, które muszą mieć identyczną liczbę oczek. Wypleciony kapelusz myje się i bieli, a następnie prasuje i nadaje mu pożądany kształt za pomocą drewnianej formy. Kapelusze są wyplatane przeważnie przez rodziny wiejskie. Przekazywanie zawodu następuje w domu, gdzie dzieci od najmłodszych lat uczą się patrząc i naśladując dorosłych. Wiedza i umiejętności związane z wyrobem kapeluszy stanowią złożony i dynamiczny wątek życia społecznego, obejmujący tradycyjne metody uprawy i obróbki, formy organizacji społecznej, zwyczaj wykorzystywania kapelusza jako elementu stroju noszonego na co dzień i od święta. Jest to forma działalności typowa dla tradycji społeczności zamieszkujących wybrzeża Ekwadoru i stanowiąca część ich dziedzictwa kulturowego.

©2012 tłumaczenia na język polski: Polski Komitet ds. UNESCO

Żródło Polski Komitet ds UNESCO 

Zamów teraz Kapelusze Panama